ASPLUND MEETS BERNSTEIN PCD 103
(2010 Prophone)
 ASPLUND MEETS BERNSTEIN PCD 103
(2010 Prophone)

After two CD albums with the Peter Asplund Quartet: "Lochiel's Warning" (PCD 071) from 2004 and "As Knights Concur" (PCD 093) from 2008, in which we combined our own compositions with American standards, it is now time for an album with a specific theme and it feels quite natural to have chosen as that theme the music of Leonard Bernstein. The challenge to us as a jazz group is to succeed in playing Bernstein's music in our own way and thus even developing it for improvisation. It is now time for me to present my quartet, already a strongly knit unit, in a new light, this time together with a larger ensemble. For the purpose of interpreting Bernstein's music we chose to collaborate with a symphonic orchestra.To discover the essence in Bernstein's music, bring out the jazz oriented aspects, illuminate the special characteristics of the quartet and combine this in the most effective way with the symphony players, was the great challenge facing the arranger. The choice of arranger went to my good friend and trumpeter colleague, Mats Hålling.Dalasinfoniettan is the symphony orchestra of the Dalarna (Dalecarlia) region of Sweden and which makes up a section of the Musik i Dalarna regional organisation. It is a full-time professional ensemble consisting of 28 musicians and was formed in 1988.The reason that Dalasinfoniettan was the right orchestra with which to collaborate is best described by a quotation from out of the official presentation of the orchestra:"Our ambition is to be a many-sided, flexible and exciting orchestra with a broad program both in relation to the classical repertoire and in collaboration with musicians from other genres." Efter två skivor med Peter Asplund Quartet; "Lochiel ́s warning (PCD 071) från 2004 och "As knights concur" (PCD 093) från 2008, där vi varvat egna kompositioner med amerikanska standard låtar, är det nu dags för en skiva med ett samlande tema. Utmaningen för oss som jazzgrupp är att lyckas spela Bernsteins musik på vårt sätt och därmed även kunna improvisera över den. Det är också dags att presentera min kvartett, en redan starkt sammansvetsad enhet, i ett nytt sammanhang; i samarbete med en större ensmble.För att gå Bernsteins musik till mötes valde vi att samarbeta med en symfoniorkester.
Avgörande för att lyckas med detta spännande projekt var att hitta en arrangör som ville arbeta med Bernsteins musik tillsammans med Peter Asplund Quartet. Att hitta essensen i Bernsteins musik, lägga tyngdvikten på det jazziga, förstärka kvartettens särpräglade sätt att spela och hitta rätt omfattning och karaktär på orkestersatsen, blev arrangörens stora utmaning. Valet av arrangör föll på min gode vän och trumpetkollega, Mats Hålling. Att Dalasinfoniettan var den rätta orkestern att samarbeta med beskrivs bäst genom ett citat ur deras egen orkesterpresentation:
"Målet är att vara en mångsidig, flexibel och spännande orkester med bredd i programutbudet både när det gäller den klassiska repertoiren och i samarbete med musiker från andra genrer".