SATCH AS SUCH SITCD 9268
(2000 Sittel)
 SATCH AS SUCH SITCD 9268
(2000 Sittel)

.....big bands of this kind are needed on the jazz stages of Sweden........"Satchmo" was surely delighted up there in his heaven.........
Georg Stålberg, Falu-kuriren.

...(about Asplund)....as a musician of world class he is the best imaginable representative for the youthful jazz of Sweden. .......the musical peak of the festival (Sandviken Big Bang).
Gunnar Holmberg, Västerås Länstidning.

......well disciplined down to the smallest detail but phenomenally good.......clear, strong arrangements......(the big band) at times achieves that magic sound when 17 individuals sound like one instrument. ......very fine soloists all round......Asplund himself, who not only entertains the audience with his chat between numbers, delivers one keen solo after another.......
Mats Wallgren, Dagens Nyheter

......sensationally good......unusual versions and imaginative arrangements.......Asplund ́s trumpet created chills of emotion........powerful music....
Stefan Andersson, Gävle Dagbladet

...(Asplund) creates his own sound in his tribute which is of course the only real way....
....a worthy tribute to a great trumpet hero...

Lars Schill, Gotlands Allehanda

.....the arrangements are colourful, in fact masterly.......many excellent solo contributions....... Asplund simply magnificent.....
Sven Malm, Svenska Dagbladet

......one of the greatest and most artistically unified Swedish jazz recordings we have heard in many a day..... ....the CD is a glorious tribute to Armstrong ́s 100-year birthday celebration and contains everything from genuine swing to contemporary rap, all presented in superb arrangements and executed with an enthusiasm that could move mountains..... .....this you have to hear!......
Jan Olson, Skånska Dagbladet

.....new and sensational interpretations of Armstrong ́s music....as good as it can possibly be.....utterly complete as musical experiences go....five "stars" almost seems on the mean side!....
Torsten Carlsson, LT.
""....storband av den här typen behövs på de svenska jazzscenerna........ ...."Satchmo" njöt säkerligen i sin himmel........"
Georg Stålberg, Falu-kuriren

"....(om Asplund)....som musiker i världsklass är han den bästa tänkbara representanten för det unga jazz-Sverige. .....festivalens (Sandviken Big Bang) musikaliska höjdpunkt...."
Gunnar Holmberg, VLT

".....välpolerat in i minsta treklang men fenomenalt bra...... tydliga, starka arrangemang..... (storbandet) uppnår stundtals det magiska sound som uppstår när 17 personer låter som ett instrument.......mycket bra solister över lag.... Asplund själv, som inte bara charmar med sitt mellansnack utan spelar det ena vassa solot efter det andra....."
Måns Wallgren, DN

"....sensationellt bra...... annorlunda versioner och fiffiga arrangemang..... Asplunds trumpetspel framkallade ståpäls.. ....mäktig musik...."
Stefan Andersson, Gävle Dagblad

"...(Asplund) skapar ett eget sound i sin hyllning och det är förstås den enda riktiga vägen.... ....värdig hyllning till en stor trumpethjälte..."
Lars Schill, Gotlands Allehanda

"....arrangemangen är färgstarka, rent av mästerliga..... många häftiga soloinsatser..... en magnefik Asplund...."
Sven Malm, SVD

"....en av de häftigaste och mest helgjutna svenska jazzplattor vi hört på mången dag...... ... Skivan är en härlig hyllning till 100-åringen Louis Armstrong och innehåller allt från genuin swing till uppkäftig rap, samtligt förpackad i suveräna arrangemang och exekverat med en entusiasm som kan försätta berg... ...Den måste ni kolla in!....."
Jan Olson, Skånska Dagbladet

"......nya och sensationella tolkningar av Armstrongs musik.....det blir hur bra som helst..... fullständigt, som musikalisk upplevelse....fem kringlor (läs stjärnor) känns lite futtigt!...."
Torsten Carlsson, LT