ALL MY SEPTEMBERS PCD 205
(2020 Prophone)
 ALL MY SEPTEMBERS PCD 205
(2020 Prophone)

Trumpeter Peter Asplund has dug deeper into himself in relation to the jazz tradition than most people have the strength or patience for. After all that journey, so far, it turns out that he is a romantic - in the stylistically almost timeless sense. - Johannes Cornell, DN

The first notes promise well. A lone trumpet sets the mood with its clear tone: slightly melancholic but also cool. You get caught. And the sequel keeps what the introduction promises. This is probably the best I've heard with Peter Asplund. - Sten Wistrand, Kulturdelen

Peter Asplund captures moods, shifts and movements well, all of this crawls close in his compositions, close to the skin. -
Bo Bjelvehammar, OPULENS

I look forward to an album of world-class heartfelt rigor.
- Mats Hallberg, Orkesterjournalen

Peter Asplund's "All my Septembers" is his best album to date - elaborate and cohesive down to the smallest note - and packed with beautiful melodies. - Dan Backman, SvD

Asplund has composed everything and really created a ballad-dominated album as a whole. The album's core team is the main character's regular trio, augmented by three people. The big band is called in on some of the songs to enhance the emotions and atmosphere that are already in the music. Some rap tracks spice things up. - Alexander Agrell, Sydsvenskan


Ten songs that fill up the cosmos inside me and make everyday life more beautiful than ever. - Blaskans Vänner

The album "All my Septembers" was chosen by Johannes Cornell in Dagens Nyheter
to "JAZZ RECORD OF THE YEAR"
Trumpetaren Peter Asplund har grävt djupare i sig själv i förhållande till jazztraditionen än vad de flesta har ork eller tålamod till. Efter hela den resan, så här långt, visar det sig att han är en romantiker – i stilistiskt närmast tidlös bemärkelse.
- Johannes Cornell, DN

De första tonerna lovar gott. En ensam trumpet sätter stämningen med sin klara ton: lite melankoliskt men också coolt. Man fångas. Och fortsättningen håller vad inledningen lovar. Det här är nog det bästa jag hört med Peter Asplund.
- Sten Wistrand, Kulturdelen

Peter Asplund fångar väl stämningar, skiftningar och rörelser, allt detta kryper nära i hans kompositioner, hudnära.
- Bo Bjelvehammar, OPULENS

Jag gläds åt ett album med innerlig stringens i världsklass. - Mats Hallberg, Orkesterjournalen

Peter Asplunds ”All my Septembers” är hans hittills bästa album – genomarbetat och sammanhållet in i minsta klang – och fullproppat med vackra melodier. - Dan Backman, SvD

Asplund har komponerat allt och verkligen skapat en balladdominerad albumhelhet. Albumets kärntrupp är huvudpersonens ordinarie trio, förstärkt med tre pers. Storbandet kallas in på en del av låtarna för att förstärka känslorna och atmosfären som redan finns i musiken. Några rappa spår kryddar. - Alexander Agrell, Sydsvenskan

Tio låtar som fyller upp kosmos inom mig och gör vardagens skönare än någonsin. - Blaskans Vänner


Skivan ”All my Septembers” valdes av Johannes Cornell i Dagens Nyheter
till ”ÅRETS JAZZSKIVA”